Rent / Own
Add to Wishlist
Zorba the Greek
Rent
HDX
$ 3.99
SD
$ 2.99
Own
HDX
$ 13.99
SD
$ 13.99
Overview
Reviews
Similar
More Info

Zorba the Greek

Anthony Quinn lights up the screen as Zorba, the lovable rogue with an insatiable lust for life, who teaches a shy Englishman (Alan Bates) the ways of the world...Zorba's world!
Action / Comedy / Drama
143 min
1964
NR
20th Century Fox
English
VUDU Community
4.1
TOMATOMETER
86%
Cast & Crew
 
Michael Cacoyannis
Michael Cacoyannis
Director
Anthony Quinn
Anthony Quinn
Alexis Zorba
Alan Bates
Alan Bates
Basil
Irene Papas
Irene Papas
The Widow
Lila Kedrova
Lila Kedrova
Madame Hortense
Georges Foundas
Georges Foundas
Mavrandoni
Eleni Anousaki
Eleni Anousaki
Lola
Sotiris Moustakas
Sotiris Moustakas
Mimithos
Takis Emmanuel
Takis Emmanuel
Manolakas
Anna Kyriakou
Anna Kyriakou
Soul
Yorgo Voyagis
Yorgo Voyagis
Pavlo
Nikos Kazantzakis
Nikos Kazantzakis
Book Author